Általános Szerződési Feltételek

Letöltés pdf formátumban

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) PropertyCode Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1214 Budapest, Erdősor utca 34. földszint 2., a (továbbiakban: Szolgáltató vagy Bérbeadó) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Partner, Bérlő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a weboldalon található https://unitederasmushousing.com/ címről.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 1. Szolgáltató adatai, valamint elérhetősége:
Cégnév:PropertyCode Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye:1214 Budapest, Erdősor utca 34. földszint 2.
Telephelyei:1. 1076 Budapest, Garay utca 40. 2. em. 8.
2. 1084 Budapest, Bérkocsis utca 16. 1. em. 2.
3. 1077 Budapest, Wesselényi utca 58. 2. em. 15.
4. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. C. ép. 2. em. 15.
5. 1077 Budapest, Rottenbiller utca 5/B. 3. em. 1.
Cégjegyzékszám:01-09-974845
Bejegyző Bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:23714041-2-43
Statisztikai számjel:23714041-6820-113-01
Számlaszám:10401196-50526865-81811002 (Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság)11721002-21456547-00000000 (OTP Bank Nyrt.)11763213-12848887-00000000 (OTP XXI. ker. Belföldiek Devizái)
Képviseli:Tündik Attila Márk 
Telefon:+36 20 432 5955
E-mail cím:[email protected]
Tárhely szolgáltató adatai:Cégnév: Closte, LLC.Székhely: 1603 Capitol Ave. Suite 310 A546 Cheyenne, Wyoming 82001Honlap: https://closte.com/
 1. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjával (https://unitederasmushousing.com/) és aldomainjeivel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki, így jelen dokumentum vonatkozik a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az unitederasmushousing.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren keresztül történik mely lakások, szobák bérbeadását szolgálja. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. 
 2. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus módon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A szerződéskötés angol nyelven történik.
 3. A Weboldal szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat továbbá a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy megadja egyszeri vásárlás esetén a szolgáltatás teljesítéshez szükséges adatokat.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 5. A jelen szabályzat 2022. szeptember 27. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók – honlapon való előzetes közzététellel megvalósuló – értesítése mellett.
 6. A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépésük előtt legkésőbb 14 nappal korábban a Weboldalán közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal böngészésével – mint a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A korábban leadott megrendelésekre a leadáskor hatályban lévő ÁSZF irányadó.
 7. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát bármilyen módon olvassa – még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el jelen feltételeket, úgy nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.
 1. Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

Telefon: +36 20 432 5955
Internet cím: https://unitederasmushousing.com/
E-mail: [email protected]
Telefonos nyitvatartási idő: Hétfőtől-Péntekig: 09.00 – 17.00

Levél formájában küldött panaszok levelezési címe: 1077 Rottenbiller utca 5/a, Budapest, Hungary

Regisztráció

 1. A weboldalon kizárólag regisztrált felhasználók vehetnek igénybe szolgáltatást. A regisztrációra a fejlécen jobb oldalon található „Profile” gombra kattintva a teljes név és e-mail cím megadásával kerülhet sor. 
 2. Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával szükségszerűen kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. 
 3. A sikeres regisztrációról a rendszer e-mailt küld a megadott címre. Az e-mail tartalmazza az Ügyfél felhasználónevét és egy automatikusan generált jelszót. E-mail visszaigazolása szükséges. A Felhasználó a „Profile” menüpontban megtekintheti a legutóbbi, személyes adatait, bankszámla adatait, valamint fiókadatait.
  A Felhasználó a „Profile” menüpont alatt továbbá megtekintheti tranzakcióit, valamint azt, hogy mekkora összegű kaució jár vissza a Bérlőnek. A visszajáró kaució összegénél a Bérlő választhat az „Elfogadás és visszafizetés megkezdése”, valamint a „Kérdésem van” gombok között. „Kérdésem van” gomb megnyomása esetén a Felhasználónak lehetősége nyílik további információt kérni a visszajáró kaució mértékével kapcsolatosan, valamint egyeztetni az indokolt kaució összegéről. Jelen gombok kizárólag a szerződéssel érintett időszak lejártát és a kaució kalkulációjának megtörténtét követően érhetőek el a Felhasználó számára. Az „Elfogadás és visszafizetés megkezdése” opció választása esetén Bérlő kijelenti, hogy a Szolgáltatóval szemben további követelése nem áll fenn, továbbá kijelenti, hogy a megjelölt kaució összegének visszafizetését követően a bérleti jogviszonyból fakadóan semmilyen további követelése nincsen Szolgáltató irányába, minden további követeléséről visszavonhatatlanul lemond.
 4. Szolgáltató az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul – akár regisztráció, akár megrendelés során – megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik. 
 5. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után a Felhasználó a fiókja „Profile”, ezután az „Edit Profile” gombra kattintva van lehetősége. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Bérelhető lakások köre

 1. A Weboldalon meghirdetett lakásokra vonatkozóan megjelenített ár ÁFA mentes és nem tartalmazza a közüzemi számlák költségeit, így a víz, gáz, áram és a közös költség összegeit. Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. A lefoglalt lakás vonatkozásában jelen dokumentumban foglalt kivételek szerint változtathatja csak meg Szolgáltató az árakat (pl. nyilvánvalóan téves 1 vagy 0 Ft-os ár).
 2. A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a lakás nevét, leírását, – amennyiben az rendelkezésre áll – a lakásokról fotót jelenít meg. A lakások adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. 
 3. Amennyiben a Weboldalon található bármely lakás minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a 9. pontban találja. 
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre – akár kuponok alkalmazásával – Szolgáltató a Weboldalon, e-mailben teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció feltételeiről. A kedvezményes, akciós ár kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga és azokat jogosult egyoldalúan módosítani.

Foglalás menete

 1. A regisztrációt követően a fejlécen található „Apartments” gombra klikkelve megtekintheti a lakásokat, majd a kiválasztott lakásra rákattintva lehet megtekinteni az elérhető szobákat, valamint a lakások tulajdonságainak részletes leírását.  Az adott szoba képeire kattintva elérhető a nagyobb felbontású kép. A megfelelő szoba kiválasztása után a „Book now” gombra kattintva lehetséges az adott szoba kiválasztása. Ezt követően a megjelenő ablakban lehet a foglalás időtartamát meghatározni.
 2. Amennyiben a lefoglalni kívánt szobát kiválasztotta, a jobb oldalon fent lévő „Profile” ikonra kattintva megjelenik a „Booked flats” gomb, amire kattintva tudja megtekinteni a lefoglalni kívánt szobát. Itt megjelenik a szoba bruttó ára, valamint lehetőség van extra szolgáltatások igénylésére és az érkezés, valamint a távozás idejének megadására. Ekkor van lehetőség a foglalás törlésére. 
 3. A foglalási folyamat véglegesítése előtt minden esetben vissza tud lépni a megelőző fázisba a felső menüsorban, így módosítani tudja a korábban bevitt adatokat. A „Booking” gomb megnyomásával küldi el foglalását.  A foglalási folyamat lezárását követően is lehetősége van a foglalás módosítására a „Booked flats” menüpontra kattintva, a kiválasztott lakás/szoba alatt található „Details and edit” gombra klikkelve, a visszaigazolásáról szóló (nem az automatikus visszaigazoló) e-mail megérkezéséig, de legfeljebb a foglalástól számított 1 órán belül az ügyfélszolgálat részére való e-mail küldéssel.
 4. A foglalás elküldését követően Felhasználó egy visszaigazoló e-mailt kap a regisztrációnál rögzített címre, amelyben szerepel egy internetes link. Ezt a linket megnyitva aláírható az angol nyelvű bérleti szerződés. Az aláírás történhet online úton, vagy nyomtatás után kézzel aláírva és visszaküldve.
 5.  Amennyiben a visszaigazolás a foglalás elküldésétől számított, a lefoglalt szolgáltatáshoz igazodó elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolás vonatkozásában felelősségét, amennyiben az azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó téves e-mail címet adott meg regisztrációja során, az üzenet a „spam” mappába került, vagy az e-mail fiókjához tartozó szabad tárhely hiánya esetlegesen a levelező szervere hibája eredményeként nem tud üzenetet fogadni. 
 6. A bérleti szerződés aláírását követően szükséges a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára átutalással megfizetni az 1 havi bérleti díj összegének megfelelő kauciót, majd az erről szóló bizonylatot az aláírt szerződéssel együtt visszaküldeni a szolgáltató számára. Az első és utolsó havi bérleti díjat a lakásba megérkezéskor készpénzben, vagy a Bérbeadó 11763213-12848887-00000000 számú bankszámlájára szükséges átutalással teljesíteni a megérkezést megelőzően, tekintettel a határozott bérleti időtartamra.
 7. A megrendelési folyamat véglegesítése előtt minden esetben vissza tud lépni a megelőző fázisba a vissza gombbal, így módosítani tudja a korábban bevitt adatokat. A rendelési folyamat lezárását követően is lehetősége van a megrendelés módosítására a rendelés visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezéséig, de legfeljebb a rendeléstől számított 1 órán belül az ügyfélszolgálat részére való e-mail küldéssel.  A megrendelés elküldését követően Felhasználó egy visszaigazoló e-mailt kap a regisztrációnál rögzített címre.

Szolgáltatás kifizetése, számlázás Barion rendszeren keresztül

 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgátatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 2. A fizetés történhet bankkártyával vagy bankkártya nélkül is.
  1. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. A Barion felületre való regisztráció esetén nem szükséges később kártyaadatok begépelése egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elegendő az e-mail cím és a jelszó használata.  Fizetéshez használható: Mastercard vagy Maestro bankkártya, Visa vagy Electron bankkártya, Amex bankkártya
  2. Az előre – átutalással vagy készpénz befizetéssel – feltöltött Barion egyenleggel lehetőség van bankkártya nélküli fizetésre is, mely esetén az e-mail cím és a jelszó megadása szükséges.
 3. A bankkártyás fizetésnek az ügyfél részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.
 4. A Barion alkalmazásokon keresztül lehetőség van a vásárlások követésére, valamint a Barion egyenleg kezelésére, pénz küldésére vagy fogadására.
 5. A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt ellenőrizendő, hogy a fizetéshez szükséges bankkártya adatok és jelszó valóban a fizetéshez szükséges Barion biztonságos szerverén keresztül került megadásra. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.
 6. A Barion Általános Szerződési Feltételei az alábbi linken érhetőek el: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
 7. A Felek tudomásul veszik, hogy a Barion Általános Szerződési Feltételei a PropertyCode Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködése nélkül kerülnek meghatározásra, azok kialakítására a PropertyCode Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságnak semmilyen ráhatása nincsen.

A lefoglalt lakásokkal kapcsolatos információk

 1. A lefoglalható lakások lényeges tulajdonságait, a lakások használatára vonatkozó utasításokat a konkrét ingatlanok oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt a lefoglalható lakással kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk a 9. pontban megadott telefonszámon és e-mail címen áll rendelkezésére.  A foglalás véglegesítésével az Ügyfél tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.
 2. A Weboldalon lefoglalható lakások bérleti díjának megváltoztatásához jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már lefoglalt lakások / szobák  bérleti díját nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves vagy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft vagy 1 Ft árra, akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, melynek ismeretében Felhasználó telefonon vagy e-mailben jelezve azt, elállhat bérlési szándékától. 

Foglalások feldolgozása és a teljesítés

 1. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton, e-mailben értesít a foglalás visszaigazolásáról.

Kellékszavatosság

 1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez esetben az Ügyfél A Polgári törvénykönyv XXIV. Fejezete (Hibás teljesítés) szerint jogosult igényét érvényesíteni mely szerint nem fogyasztó Ügyfél kellékszavatossági igénnyel élhet a teljesítéstől számított 1 éven belül. Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:
 1. Kellékszavatosság
  1. Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
  2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  4. Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt

Elállási Tájékoztató

Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően: (továbbiakban: Rendelet)

 1. Elállási jog

A távollévők között kötött szerződés esetén a Rendeletben foglaltaknak megfelelően a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az Ügyfél elállási jogának gyakorlására vonatkozó igényét e-mailen vagy postai úton keresztül köteles a Szolgáltató részére jelezni. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az Ügyfél elállási jogát a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Szerződés megkötésének napja és a Szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének napja közötti időszakban, a Szolgáltatás teljesítése megkezdésének időpontjáig jogosult gyakorolni. Ebben az esetben az Ügyfelet semmilyen költségviselés nem terheli. Az elállási jog gyakorlása során az Ügyfél jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez az Ügyfél részéről. 

 1. Az elállás joghatásai

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. 

Panaszkezelés módja

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 9. pontban megadott elérhetőségeken közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben.
 3. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mailben megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére: 
  1. Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A http://www.kormanyhivatal.hu weblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó adatokat a következő felsorolás tartalmazza:
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail cím: [email protected]
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető
Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-200, (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-291
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
E-mail cím: [email protected]
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe:1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszáma: +36 1 792 7881
Fax száma: +36 1 792 7881
Elnök: dr. Koncz Pál
E-mail cím: [email protected]
Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: [email protected]
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen
Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: [email protected]
Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: [email protected]
Békés Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: [email protected]
Heves Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. fsz. 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gondos István
E-mail cím: [email protected]
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: 30/370-8226, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: [email protected]
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető
Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: [email protected]
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610, (20) 373 2570
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím:
[email protected]
Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta
E-mail cím: [email protected]
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
E-mail cím: [email protected]
Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető
Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010, (34) 513-012
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella
E-mail cím: [email protected]
Vas Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) /506-645, (94) /312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán László
E-mail cím: [email protected]
Csongrád-Csanád Váregyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: [email protected]
Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: [email protected]
Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-
116.)
Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Herjavecz Klára
E-mail cím: [email protected]
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: [email protected]
Zala Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: [email protected]
 1. A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.
 3. Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 
 4. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani. 
 5. Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.

Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
 2. Szolgáltató Weboldalának megtekintése és az azon való vásárlás feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 3. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldal vagy az azon meghirdetett szolgáltatások használata miatt következett be. Felhasználó felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. A Weboldalon feltüntetett képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és a szobák/lakások szélesebb körű megismerésére szolgálnak. A képek illusztrációk. Szolgáltató feltételezi, hogy online foglalás esetén Felhasználó az általa kiválasztott szolgáltatást már ismeri, arról más forrásból is információkat gyűjtött. Szolgáltató Weboldalán lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. 
 4. Szolgáltató adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.
 5. Szolgáltató fenntart minden, a Weboldala bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapok egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)
 6. A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után. Felhasználó a Weboldal használatával tudomásul veszi, hogy annak bárminemű tartalmának felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege 30.000,- Ft képenként valamint 2.000,- Ft szavanként. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.
 7. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.
 8. Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról. 
 9. Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó jogvitákra nézve kikötik a magyar joghatóságot, valamint a Budapesti XX., XXI. ÉS XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2023. február 22.

PropertyCode Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság